Optimalisering van de logistiek voor de staalindustrie


Opslag en behandeling van producten
Beheer van intern en extern vervoer

WMS - Magazijnbeheersysteem

In de staalindustrie is logistiek een belangrijke bron van optimalisatie voor haspels, staalplaten, balken, verpakte producten…

Binnen de hallen zijn de traceerbaarheid van producten en de veiligheid van het personeel de belangrijkste punten. Hetzelfde geldt voor het voeden van de lijnen met het juiste product op het juiste moment.

Om het vervoer en de bevoorrading van de productiemiddelen te optimaliseren, moeten onnodige verplaatsingen van transportmiddelen worden vermeden: brugkranen, transferwagens, transportbanden, rollenbanken…

TMS – Transportbeheersysteem

De optimalisering van het vervoer op een staalsite omvat de ontvangst, de verzending en de interne bewegingen op de site.

Voor vrachtwagens bestaat de uitdaging erin de toegang van het personeel tot het terrein te elimineren of te beperken, hen naar de parkeerterreinen en de laad- en losplaatsen te leiden en tegelijk de wachttijden te beperken.

Supply Chain-prioriteiten sturen de optimalisatie van laadplannen voor interne bewegingen: pallets, treinen of vrachtwagens, maar ook terugkerende zendingen.

Fluxx - WMS- en TMS-oplossing

 • Traceerbaarheid en optimalisering van de opslag
 • Voorstel beweging voor kraandrijvers
 • Intelligente besturing van automatische brugkranen, transportbanden en transferwagens
 • Optimalisering van interne overdrachten
 • Optimalisering van laadplannen
 • Beheer van toegang en oriëntatie van vrachtwagens op het terrein

Fluxx
Volledig configureerbaar

 • Webinterface met 3D-visualisatie
 • Mobiele terminals
 • Schaalbaarheid om aan specifieke behoeften te voldoen
 • Communicatie met ERP, MES, automaten en bestaande systemen
 • Simulatieomgeving en digitale tweeling

Fluxx in een park
winstgevendheid in een paar maanden

Onderdrukking van verzendingsfouten
Fluxx garandeert volledige traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen.

Vermindering van schroot
Fluxx vermindert het aantal handelingen en daarmee het risico op schade.

Verhoogde veiligheid
Fluxx maakt zoeken op de grond overbodig, waardoor het personeel zich minder hoeft te verplaatsen. Fluxx stelt altijd veilige locaties voor op basis van de fysieke kenmerken van de producten.

Grotere opslagcapaciteit
Doordat er minder vloeroppervlak nodig is voor het personeel tussen de baaien, kan de capaciteit van het park worden vergroot.

Geen onnodige herfabricage meer
Fluxx elimineert de noodzaak van productonderzoek en dus onnodige herfabricage.

Warm laden
In het geval van staalplaten maximaliseert Fluxx de mogelijkheid van warm laden.

Fluxx zeer snel winstgevend
op een hele site!

Vermindering van de logistieke kosten
Fluxx kiest altijd het optimale vervoermiddel.

Vermindering van de behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK)
Snellere productoverdracht vermindert de behoefte aan veiligheidsvoorraden.

Minder stops van lijnen
Fluxx vermindert de stilstand van gereedschap als gevolg van niet-beschikbare geprogrammeerde producten of overbelaste lijnuitgangen.

Producten voor klanten sneller geleverd
Fluxx optimaliseert de logistieke keten om de leveringstermijnen te halen.

Integratie van de toeleveringsketen
Aangezien Fluxx de producten al kent wanneer zij in de dokken aankomen, verloopt de ontvangst sneller, is er minder behandeling nodig en worden er geen fouten gemaakt.

Toegevoegde waarde, van eenvoudige projecten tot de meest geoptimaliseerde sites

Een eenvoudige toepassing voor totale traceerbaarheid en meer efficiëntie


 • Fluxx maakt vlootbeheer mogelijk met handmatige kranen die zijn uitgerust met positie- en lastsensoren.
 • Fluxx communiceert met uw productiebeheer en de MES van de lijnen.
 • Fluxx begeleidt de afhandeling van kraandrijvers.

Geen grondpersoneel, permanente inventaris, geen fouten meer!

Geoptimaliseerde parken met automatische kranen


 • Fluxx geeft opdrachten aan automatische kranen.
 • Fluxx controleert of bestuurt alle middelen: transportbanden, transferwagens...
 • De kunstmatige intelligentie van Fluxx optimaliseert de bewegingen van alle behandelingsapparatuur om lijnen te voeden en te lossen, zendingen te laden en te lossen en te anticiperen op laadschema's en plannen.

Meer capaciteit, minder behandeling, minder personeel!

Beheer van de vrachtwagens


 • Fluxx zorgt voor het onthaal van vrachtwagenchauffeurs in “self-service”-modus.
 • Fluxx dirigeert de vrachtwagens naar de site.
 • Fluxx anticipeert op laden en lossen.
 • Fluxx automatiseert het weegproces en genereert vervoersdocumenten.

Vermindering van het logistieke personeel en van de wachttijden voor vrachtwagens.

Optimalisering van de productbewegingen op de volledige site


 • Fluxx selecteert dynamisch routes op basis van de beschikbaarheid van middelen, hun kosten en hun snelheid...
 • Fluxx selecteert producten om de lading te maximaliseren, de behandeling te minimaliseren en op tijd te leveren.

Vlotte productstroom, strakkere toeleveringsketen, minder voorraad!

Onze klanten hebben vastgesteld

Magazijnbeheersysteem

0

Fout in de inventaris

0

Persoon op de vloer

+ 30%

Voorraadcapaciteit

- 90%

Beschadigde producten

+ 35%

Overdrachtscapaciteit

+ 50%

Laden van warme staalplaten

Transportbeheersysteem

- 70%

Wachttijd van vrachtwagens

0

Verzendingsfout

0

Personeel aan het onthaal

+ 5%

Transportlading